Manažer - zprávy z managementu

Asiana, spol. s r.o. Tato sekce je sponzorovaná společností Asiana, spol. s r.o.

Jak se elektronický obchod promítne do znalostního kapitálu

V letošním roce se do středu pozornosti časopisů, obchodních setkání a výkonných konferencí dostalo nové téma. Za novou velkou příležitost ke zvýšení zisků je…

Jak zachytit znalosti zaměstnanců bez narušení jejich soukromí - Technologické řešení společnosti Net Perceptions

Jak zachytit znalosti zaměstnanců bez narušení jejich soukromí - Technologické řešení společnosti Net Perceptions

Nejhodnotnější znalosti obvykle nelze sepsat na kus papíru. Znalosti…

Co dělat, když znalosti nepomáhají?

Co dělat, když znalosti nepomáhají?

Tématem článku je otázka: co dělat v případě, že naše znalosti jsou špatné…

Co je to osobní správa znalostí a jak ji využívat

Co je to osobní správa znalostí a jak ji využívat

Autor se zabývá aspekty použití správy znalostí. Společnosti prý často…

Zpracování znalostí z pohledu počítačového odborníka

Zpracování znalostí z pohledu počítačového odborníka

Přestože mnoho současných expertů tvrdí, že správa znalostí má co do činění…

Správa znalostí: Kdo spolupracuje, vystačí s málem!

Správa znalostí: Kdo spolupracuje, vystačí s málem!

Ústředním tématem článku je správa znalostí (**knowledge management**).…

Nové metody práce s lidskými zdroji

Nové metody práce s lidskými zdroji

Ve snaze eliminovat administrativu a urychlit probíhající procesy sahají…

Ochrana příjmů a deregulované prostředí

Ochrana příjmů a deregulované prostředí

V mnoha společnostech rozvinutého světa není ochrana příjmů hlavním cílem…

Omezení rizik na liberalizovaném trhu

Omezení rizik na liberalizovaném trhu

Stručný článek je věnován bodovacímu systému hodnocení zákazníka z hlediska…

Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

Více než kdy jindy vyvstává v současné době potřeba nezávislých poradců,…

Správa znalostí ve společnosti Chevron - projev výkonného ředitele

Správa znalostí ve společnosti Chevron - projev výkonného ředitele

Na světové konferenci o správě znalostí v San Franciscu prezentoval Kenneth…

Co znamená, když se řekne "správa znalostí"

Co znamená, když se řekne "správa znalostí"

Podnikatelé si stále více uvědomují důležitost svých znalostí a snaží se z…

Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

Stávající metody přístupu k elektronickým zdrojům nabízeným Internetem…

Výpis 38103822 z celkem 3830