Význam asynchronního e-learningu pro firmu

Význam asynchronního e-learningu pro firmu

Do vzdělávání byly v poslední době investovány značné prostředky, rozšířila se také nabídka možností, jak ho dosáhnout. Nedávno se začala prosazovat nová možnost: výuka po Internetu.

Registrovaní studenti mají přístup do „učeben“ z libovolného místa, kdykoliv a svým vlastním tempem. V těchto učebnách může, ale nemusí být instruktor. Komunikace se odehrává prostřednictvím e-mailu.

Úspěch v tomto asynchronním typu výuky vyžaduje sebekázeň. Autor příspěvku uvádí příklad, jak může elektronická výuka probíhat – od přihlášení až po zodpovězení kontrolních otázek.

Nové příležitosti ke vzdělávání zaměstnanců se chopily obří společnosti po celém světě. Snaha o rozvoj webových aplikací e-learningu je patrná také v Asii.

**Datum vydání: V/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com