Manažer - zprávy z managementu

Asiana, spol. s r.o. Tato sekce je sponzorovaná společností Asiana, spol. s r.o.

Jak zachytit znalosti zaměstnanců bez narušení jejich soukromí - Technologické řešení společnosti Net Perceptions

Nejhodnotnější znalosti obvykle nelze sepsat na kus papíru. Znalosti konkrétního člověka je však možno identifikovat například podle oblastí zájmu při surfování po…

Správa znalostí: Kdo spolupracuje, vystačí s málem!

Správa znalostí: Kdo spolupracuje, vystačí s málem!

Ústředním tématem článku je správa znalostí (**knowledge management**).…

Nové metody práce s lidskými zdroji

Nové metody práce s lidskými zdroji

Ve snaze eliminovat administrativu a urychlit probíhající procesy sahají…

Ochrana příjmů a deregulované prostředí

Ochrana příjmů a deregulované prostředí

V mnoha společnostech rozvinutého světa není ochrana příjmů hlavním cílem…

Omezení rizik na liberalizovaném trhu

Omezení rizik na liberalizovaném trhu

Stručný článek je věnován bodovacímu systému hodnocení zákazníka z hlediska…

Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

Více než kdy jindy vyvstává v současné době potřeba nezávislých poradců,…

Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

Tato práce se zaměřuje na koncepci, zásady a konkrétní případy pronikání…

Správa znalostí ve společnosti Chevron - projev výkonného ředitele

Správa znalostí ve společnosti Chevron - projev výkonného ředitele

Na světové konferenci o správě znalostí v San Franciscu prezentoval Kenneth…

Co znamená, když se řekne "správa znalostí"

Co znamená, když se řekne "správa znalostí"

Podnikatelé si stále více uvědomují důležitost svých znalostí a snaží se z…

Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

Stávající metody přístupu k elektronickým zdrojům nabízeným Internetem…

Co slibuje správa znalostí a jaké vyžaduje organizační změny?

Co slibuje správa znalostí a jaké vyžaduje organizační změny?

Správa znalostí má zajistit, aby každý pracovník s rozhodovací pravomocí…

Perspektivy oboru správy znalostí: Jak to vidí uznávaní experti?

Perspektivy oboru správy znalostí: Jak to vidí uznávaní experti?

Na druhém výročním kolokviu Knowledge Advantage o problematice správy…

Správa znalostí je pro finanční instituce příslibem kvalitního řízení rizika

Správa znalostí je pro finanční instituce příslibem kvalitního řízení rizika

Dá se říci, že konkurenční výhoda finančních služeb spočívá v lepším…

Výpis 37843796 z celkem 3800