Investice do správy znalostí přináší naději pro horší časy

Časopis **Knowledge Management** a společnost **International Data Corp.** provedly průzkum podnikových iniciativ v oblasti správy znalostí. Své údaje poskytlo přes 500 respondentů.

Stále více společností zjišťuje, že správa znalostí znamená komplexní změnu obchodní strategie a procesů. O rostoucím významu správy znalostí svědčí také finanční výdaje. Pozornost vedení se zaměřuje současně na tři oblasti: lidé, procesy a technologie.

Správa znalostí plní čtyři funkce:
- shromažďování a sdílení nejlepších postupů,
- zajišťování výcviku,
- řízení vztahu se zákazníkem a
- zajišťování konkurenčního zpravodajství.

V nasazování správy znalostí hraje důležitou roli ekonomika. Svědčí o tom počáteční projekt společnosti **BP Amoco** z roku 1994.

Průzkum také ukazuje, že časové nároky na rozvíjení a nasazování konkrétních řešení se mohou velmi lišit. Článek uvádí průměrné výdaje firem na správu znalostí.

**Datum vydání: V/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine