Rozumí vaši zaměstnanci problematice akciových opcí?

Významné společnosti nabízejí zaměstnancům ke koupi své akcie. Přesto však s nimi o této záležitosti často vůbec nekomunikují. Tento článek má napomoci vedení firmy se zajištěním klíčových prvků takovéto komunikace.

Zaměstnanci musí v první řadě vědět, čeho chce společnost se svou nabídkou akcií dosáhnout a jak mohou oni sami přispět k dosažení vytyčených cílů. Zároveň by měli být přesvědčeni o výhodách akciových opcí na individuální úrovni. V konečný prospěch programu musí věřit i akcionáři.

Vzdělávání o programech akciových opcí by mělo zahrnovat **základní definice**, **metody vykonávání**, **daňové aspekty**, **odklad výkonu** a **požadavky vyplývající ze zákona a z vlastního programu**.

Rozhodování o opcích by mělo vycházet z finančních podmínek jednotlivých zaměstnanců. Minimálně je však třeba poskytnout informace, na nichž je plán postaven. Zaměstnanci by tedy měli vědět o
- diversifikaci investic,
- hodnocení rizika a
- plánování odchodu do penze.

**Datum vydání: V/2000**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com