Je třeba obnovit důstojnost a vzájemný respekt na pracovišti

Manažeři lidských zdrojů často hovoří o problémech s morálkou a s produktivitou. Jednotlivé střety odráží ve stále větší míře nepřátelskou atmosféru. Zaměstnanci se bojí být sami sebou, stále častěji se objevuje pocit sledování a odposlouchávání.

Jerome Jewell, dříve vedoucí pracovník oddělení lidských zdrojů společnosti **IBM Corp.**, varuje před přeceňováním stresu. Výbuchy citů pramení spíše ze strachu a z nedocenění výsledků vlastní práce.

Na pracovištích je třeba vytvořit příjemné a přátelské prostředí. Průzkum však ukázal, že společnosti – až na výjimky – tento problém neřeší. Většina dotázaných zaměstnanců dokonce poukázala na hrubost na pracovišti. Spory mezi zaměstnanci vedou ke ztrátě nasazení, úsilí a času.

**Datum vydání: II/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com