Manažeři by měli rozpoznat ztrátu motivace a pomoci s jejím obnovením

Za současných tržních podmínek dochází často k restrukturalizaci společností a k propouštění zaměstnanců. Proto se může stát, že pracovník ztratí motivaci a zájem o práci.

Existují určité příznaky, podle nichž mohou manažeři zjistit, že daný zaměstnanec ztratil motivaci. Podle okolností je pak třeba rozhodnout o řešení jeho problému, popř. o propuštění. Důležitá mohou být povzbuzující slova z úst manažera.

Ztráta zájmu o práci může pramenit také z nesprávné společenské nebo týmové kultury. Je třeba vědět, že jeden pracovník bez motivace může negativně ovlivnit morálku celého týmu.

V oboru informačních technologií můžeme motivaci vrátit například tím, že „postiženého“ pracovníka pověříme analýzou nejnovějších technologií a jejich možného dopadu na ekonomiku.

**Datum vydání: IV/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com