Kontakt se zákazníkem je pro zaměstnance důležitým motivačním faktorem

Autor popisuje zkušenost svého přítele, který pracoval na výrobní lince. Počáteční nadšení a snaha o uplatnění tvořivosti přešly postupně v úmornou práci a plnění příkazů. Po 20 letech se mohl tento člověk na vlastní přání podívat do závodu zákazníka.

Pohled na výsledky dlouholeté vlastní práce zcela změnil jeho přístup. Zaměstnavatele to vedlo k zavedení pravidelných návštěv zákazníka. Myšlenky pramenící z těchto návštěv přispěly ke zvýšení kvality vyráběných odlitků.

Nezřídka se stává, že si pracoviště vytyčí své poslání, ale později jsou pro něj určující jednotlivé úkoly. Pracovníci by proto měli zůstat v kontaktu se zákazníkem. Vedoucí by je pak měli podněcovat k diskusi o poslání organizace – nejlépe kladením otázek.

**Datum vydání: V/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com