Z umění vyprávět příběhy se stává nástroj správy znalostí

Někteří odborníci se snaží využít k předávání znalostí příběhy (tj. anekdoty, bajky, metafory atd.). Příběhy lze údajně najít ve všech organizacích - jsou nedílnou součástí jejich definice. Nedostatek příběhů může značit těžkopádnost podnikového managementu.

Jedna britská potravinářská společnost například předložila svým zaměstnancům příběh, který demonstroval odměnu za vzornou péči o zákazníka. Příběh se nečekanou rychlostí rozšířil do poboček po celém světě a přinesl viditelný prospěch.

Velkou předností příběhů je zachování kontextu, stimulace paměti skupiny i jednotlivců a vytvoření nového, intuitivního pohledu na události. Příběh může také přispět k realizaci změny ve struktuře podniku.

Vyprávění příběhů se nyní stává nástrojem správy znalostí. Příběhy dokáží zachytit skutečnosti, které není možno zachytit jiným způsobem. Vedoucí pracovních týmů mohou účinněji předávat zkušenosti svým podřízeným.

Zkušenost poradenské firmy **Amplifi Inc.** potvrzuje, že vhodným nástrojem k šíření příběhů jsou informační systémy.

**Datum vydání: V/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine