Spolupráce s externí personální agenturou? Nezapomeňte na smlouvu!

Personální oddělení se ve stále větší míře obracejí na externí náborové pracovníky. Přitom se však dopouštějí jedné chyby: neuzavírají se třetí stranou smlouvy.

O významu smlouvy by měli být poučeni především vedoucí pracovníci. V procesu uzavírání smlouvy by se mělo angažovat také právní oddělení společnosti – bez ohledu na úroveň pozice, která má být obsazena. Smlouva by měla zahrnovat také strukturu poplatků.

Nejčastější potíž, která při jednání mezi zaměstnancem a třetí stranou nastává, představují příliš vysoké poplatky účtované malým zaměstnavatelům. Autor příspěvku navrhuje několik způsobů, jak se těmto problémům vyhnout.

Smlouva s třetí stranou by měla obsahovat také dodatek o důvěrnosti informací získaných v průběhu práce. Personální oddělení by mělo disponovat možností ukončit hledání kdykoli a z libovolného důvodu. Samozřejmostí je dohoda o způsobu prokazování výsledků hledání. Třetí strana by si také měla být vědoma své spoluzodpovědnosti za firmu, kterou zastupuje.

**Datum vydání: I/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com