Datové sklady nejen pro vrcholový management

Datový sklad je nezbytnou nadstavbou provozních informačních systémů (IS). Pracovníci firemního managementu mohou s jeho pomocí analyzovat data, odhalovat skryté souvislosti a sledovat trendy. Tento článek shrnuje historii datových skladů a přibližuje možnosti jejich využití i pro různá oddělení a pro různé úrovně činnosti firmy.

Důležitým prvkem datového skladu je **primární databáze**. Autor článku zde uvádí několik důvodů, které podtrhují její význam. Zásadní význam z hlediska kvality budoucího datového skladu má *návrh* struktury, jenž se musí opírat o kvalitní analýzu řešené problematiky.

*Plnění* datového skladu znamená jednak počáteční naplnění, jednak také pravidelnou aktualizaci. Uživatel by měl být informován o přírůstcích.

Změny v datovém skladu musí být *prezentovány* tak, aby uživatel viděl jejich přínos. Je třeba zvolit takový prezentační nástroj, se kterým se uživatel co nejdříve sblíží. Uživatel by měl mít možnost využívat ke zpracování dat prostředí, na které je zvyklý – pokud možno vylepšené.

V závěru jsou shrnuty výhody, které datový sklad přináší uživatelům mimo vrcholový management.

**Datum vydání: II/2001**
Zdroj: Modern Power Systems - mezinárodní časopis a web věnovaný energetice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Modern Power Systems