Doporučené akce pro manažery

Pořádáte konferenci a chcete ji zobrazit zde? Spojte se s námi ohledně mediálního nebo jiného partnerství.

Business Brunch ® - Odvaha ke změně a odvážná organizace

23.7.2024 | ONLINE

Na našem - vašem Business Brunch® budeme prolínat individuální a organizační rovinu. Už v dávných dobách se mluvilo o odvaze a statečnosti jako o ctnosti, bez které ostatní ctnosti nemohou být. Archaické slovo ctnost si můžeme nazvat v dnešním jazyce jako zdatnosti či kompetenci. Odvaha se může projevit v různých oblastech a dnech našeho života.

Ve své podstatě je odvaha vystoupení ze zóny komfortu. Je to odvaha být, odvaha ke zklamání, ale i odvaha se nebránit. Rozpracujeme si nejrůznější odvahy. Budeme mluvit o tom, co si představit pod odvážnou organizací a proč je důležité vytvářet prostředí, ve kterém je odvaha podporována, včetně odvahy k neúspěchu. Proč potřebujeme odvážnou organizaci? Protože otevírá nové možnosti. Pojďte s námi hledat nové možnosti. 

Business Brunch ® - Pocit vlastní hodnoty

8.10.2024 | ONLINE

Budeme se zabývat pociťováním vlastních možností. Velmi často můžeme slyšet, že generace, které vyrostly v blahobytu, jsou méně odolné a zranitelné. Proto se znovu objevuje koncept nezdolnosti. Budeme se zamýšlet nad tím, proč je nezbytné stát se odolným, ale také zůstat křehkým a zranitelným, a jak jedno nejde od druhého oddělit. Když bychom si vytvořili brnění, přes které by se nás nic nedotklo, tak se staneme neživotnými.

Nezdolností a křehkostí se budeme zabývat nejen individuálním rozměrem. Například se může dočíst, jak která banka prochází zátěžovými testy. Každá organizace potřebuje mít pocit vlastní hodnoty, být odolná, zvládat nejistoty a nepříznivé podmínky. Když jedem na hranici svých možností, tak nezbytně zažíváme neúspěchy.  

Business Brunch ® - Učící se organizace dnes

17.12.2024 | ONLINE

Je to již mnoho let, kdy Peter Senge vydal publikaci, která vzbudila rozruch. Má co říci i dnes? Jak se posunula během posledních let a jak se prolíná s knowledge managementem. Učící se organizace je dynamickým systémem, který se nepřetržitě adaptuje a hledá zlepšení. Naplňuje model RAP, tedy od reakce, přes adaptaci k prosperitě.

Učící se organizace vytváří prostředí permanentních změn a inovační kulturu, která narušuje status quo. Učící se organizace posiluje sebeřízení, odpovědnost, strategické a designové myšlení každého spolupracovníka. Budeme si vnášet konkrétní příklady z různých organizací a vytvářet vědomí, že žádná z nich nemůže říct, že už se vše naučila. Taky budeme mluvit o tom, že učící se organizaci nelze redukovat na propracovaný systém vzdělávání. 

Výpis 13 z celkem 3