Vedoucí pracovník správy znalostí - Nová funkce ve vedení organizace

Společnosti často ustanovují funkci vedoucího pracovníka správy znalostí (ozn. CKO). Správa znalostí v sobě zahrnuje lidské zdroje, kulturu, chování, obchodní procesy i podpůrné technologie. Obsazení tohoto místa je tedy velice komplexní úkol. Ideální CKO by měl být odborníkem v několika oblastech, včetně práva, techniky a řízení firmy.

Role CKO nespočívá ani tolik ve vývoji technologií, jako spíše ve zvyšování produktivity a ziskovosti. Někteří CKO spojují svůj přínos přímo se zisky, pro jiné je kritériem změna úrovně vzdělávání a výcviku. Správu znalostí rozvíjí většina organizací, funkce CKO se však stále vyskytuje spíše výjimečně.

Oproti jiným pozicím má tato funkce jeden zvláštní aspekt: uchazeč o vedení správy znalostí musí obhájit svůj záměr. Z toho vyplývá mimořádná náročnost. Předchozí kariéra současných CKO bývá velice pestrá.

V organizaci, která již má dobře fungující systém správy znalostí, přechází kompetence CKO na vedoucí pracovníky jednotlivých oddělení.

**Datum vydání: V/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine