Atmosféra nedůvěry může zmařit i nejlepší projekt správy znalostí

Pro firmu má z hlediska zisku rozhodující význam prostředí, které umožňuje svobodné sdílení know-how. Vytvoření takovéhoto prostředí často brání nedůvěra. Budování důvěry začíná s vytvářením společného smyslu pro závazky.

Společnost **Ryder System** začala své centrum správy znalostí budovat v roce 1996. Do vývoje informačního systému byly zapojeny všechny úrovně podniku, takže zaměstnanci získali pocit vlastnictví softwaru.

Při vytváření dojmu zodpovědné a smysluplné práce se osvědčila metoda „ztenčování“ organizace. K budování vzájemné důvěry napomáhá vytváření týmů z lidí s různým odborným zaměřením. Tímto způsobem lze odstranit například časté konflikty mezi techniky a finančním oddělením.

Na vytváření atmosféry důvěry a integrity se nejvíce podílejí místní manažeři. Ti mohou zajišťovat pravidelnou komunikaci mezi spolupracovníky, z níž pramení větší důvěra.

I přes její zásadní význam není možno důvěru přesně kvantifikovat.

**Datum vydání: V/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World