Rozmyslete si, co budete vyžadovat od svého konzultanta pro správu znalostí

Nejproblematičtějším aspektem budování úspěšného systému správy znalostí je zajištění účinné angažovanosti lidí. Kvalitní konzultanti správy znalostí hrají důležitou roli v hledání expertů, v sestavování pracovních skupin a ve vedení zaměstnanců ke sdílení znalostí.

Dobrý konzultant by měl věnovat dostatek času zaměstnancům, od nichž chce získat určité znalosti. Všeobecné výzvy ke sdílení znalostí způsobí pouze hromadění informací.

Konzultanti obvykle dohlížejí na záležitosti řízení změny, na otázky spojené s kulturou, na sdílení lidí a na obchodní procesy. Při vytváření konkrétního systému správy znalostí mohou konzultanti připravovat vstupy pro zásadní rozhodnutí o jeho složitosti. Konzultanti musí také připravit mechanizmy, které zpřístupní znalosti zákazníkům.

Nalezení správného konzultanta je pro společnost důležitou výzvou - společnost si musí ujasnit, jaké znalosti jsou pro daný obchodní úsek nejdůležitější. Je moudré udržet vztah s konzultantem i po skončení zaváděcí fáze.

**Datum vydání: VI/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine