E-learning a management znalostí - společný pohled na věc

**E-learning** a **management znalostí** jsou dva příbuzné pojmy. Oba představují především „myšlenku“ a „pojetí problému“ a teprve v druhé řadě konkrétní produkt. V centru pozornosti obou těchto oborů je „znalost“ či „informace“. Hlavní rozdíl spočívá v rozdílném přístupu k problematice transferu těchto znalostí. Zatímco **management znalostí** představuje shromažďování a správu těchto informací s využitím moderních médií (zejména Internetu), u **E-learningu** hraje navíc důležitou roli didaktika a pedagogika – tedy efektivní zprostředkování informací dalším osobám.

Autoři se v článku snaží co nejpřesněji definovat pojmy **E-learning** a **management znalostí** a analyzují perspektivy obou těchto oborů pro nejbližší budoucnost. Zdůrazňují úzkou vzájemnou souvislost mezi elektronickou výukou a moderní správou znalostí.

**Datum vydání:** VI/2001
Zdroj: Wirtschaft & weiterbildung - marketing, personalistika, e-learning
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wirtschaft & weiterbildung