Infomediátoři integrují autorizovaný obsah s podnikovými znalostmi

Znalostní organizace potřebuje, aby zaměstnanci využívali pro svou práci všechny dostupné informace, jejich vyhledávání však musí být účinné a rychlé. Nejvyšší prioritou je vytvoření jednoduchého přístupového bodu k těmto informacím.

Specifickou roli proto hrají zprostředkovatelé informací (infomediátoři). Ti shromažďují na bezpečné místo informace z mnoha elektronických zdrojů a osvobozují danou firmu od povinnosti udržovat obsah vlastními silami.

Odhaduje se, že do roku 2003 přijme 95 % společností za standard jazyk **XML**. Infomediátoři (jako např. firma **YellowBrix**) tak budou moci dodávat na podnikové intranety celistvý obsah.

Nyní společnosti usilují o jemné doladění svých informačních toků, co do adekvátnosti a včasnosti. Infomediátoři zaujímají v hierarchii správy obsahu rozhodující roli (vedle technologií a firemní kultury).

**Datum vydání: VI/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine