Druhá generace Internetu rozšiřuje sdílení znalostí za hranice firmy

Společnost **Ketchum** zaujímá v celosvětovém měřítku sedmé místo v pořadí firem, které se zabývají vztahy s veřejností. Báze firemních znalostí byla původně uložena na intranetu, ten však neumožňoval vyhledávání specifických položek a postrádal možnost sdílení znalostí. V roce 1999 rozhodlo vedení společnosti o tom, že stav intranetu přehodnotí.

Řešení nabídl systém **myKGN**, který prostřednictvím webového rozhraní umožňuje vyhledávání odborníků, dokumentů a případových studií a který vytváří prostředí pro spolupráci. Přizpůsobitelné rozhraní od firmy **Plumtree Software Inc.** podporuje služby jako báze znalostí KGN a databáze SQL společnosti **Ketchum**. Nyní je v bázi znalostí uloženo přibližně 5000 dokumentů.

Stejně jako v případě ostatních softwarových systémů i zde nové metody sdílení znalostí a spolupráce prověřují firemní kulturu.

**Datum vydání: VI/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine