Zkušenosti firem s vyhledáváním expertů ve vlastních řadách

Při současném tempu vývoje ekonomiky není možné, aby společnosti řešily každý problém vytvářením nových postupů. Je třeba znát způsob, jak rychle vyhledávat odborníky ve vlastních řadách a jak využívat jejich znalosti.

Nejstarší kanadská banka - **The Bank of Montreal** - zvolila pasivní přístup, kdy zaměstnanci mohli dobrovolně vytvořit „společenství zkušeností“. Tvůrce znalostního systému tvrdí, že vedení společnosti podcenilo význam firemní kultury a zaměstnanci dále hledali řešení svých problémů v telefonních seznamech.

Zkušenost energetické společnosti **Schlumberger Ltd.** podtrhuje důležitost kultury, která vede zaměstnance ke vzájemné pomoci. Znalostní systém této firmy se specializoval na oblast ropných vrtů. Z vývěskového systému (BBS) se postupně vyvinul portál znalostí o hloubení vrtů. Služby tohoto portálu mohou využívat všichni zaměstnanci firmy, včetně pracovníků v terénu.

Autor příspěvku blíže vysvětluje pojem „společenství zkušeností“ (**community of practice**).

**Datum vydání: VI/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine