E-recruiting - moderní trendy v personalistice

E-recruiting – moderní trendy v personalistice

Internet bývá právem považován za médium budoucnosti, což platí i v oblasti personalistiky. Vyhledávání pracovních příležitostí a nábor pracovních sil prostřednictvím Internetu přinášejí oproti klasickým metodám, jako jsou zejména inzeráty v tisku a v časopisech, celou řadu nesporných výhod. Aby bylo možné těchto výhod plně využít, je ovšem mnohdy zapotřebí změnit některé zaběhnuté metody a postupy.

Autorka vede rozhovor s personální poradkyní zaměřenou na **e-recruiting** o metodách efektivního náboru pracovních sil pomocí Internetu. Jako hlavní rozdíl oproti inzerci v tisku zdůrazňuje poradkyně především urychlení celého procesu od vypsání místa až po přijetí nejvhodnějšího uchazeče. Vedle nesporných výhod to klade vysoké nároky na dostatečně rychlé zpracování došlých odpovědí. Z toho vyplývá často potřeba rozsáhlých změn v organizaci práce personálního oddělení.

**Datum vydání:** IV/2001
Zdroj: Wirtschaft & weiterbildung - marketing, personalistika, e-learning
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wirtschaft & weiterbildung