Rostoucí firmy potřebují plánování správy znalostí

Rostoucí firmy potřebují plánování správy znalostí

Malé firmy disponují jedinečnou schopností k růstu a ke změnám – nemusejí se potýkat s velkým byrokratickým aparátem, jako velká společnost. Rozšiřování podniku však může vést ke zhoršení komunikace a k odchýlení od původního záměru.

Firma **Deluxe Fitness** provozuje 20 fitness-klubů v New Yorku. Její znalosti spočívají ve specifických dietách a tréninkových režimech. Zavádění systému správy znalostí naráželo na nedostatek času trenérů, kteří do něj měli přispívat svými zkušenostmi.

U malých firem je menší pravděpodobnost, že znalostní systémy budou pouze formální. K zavedení systému často stačí, aby nová iniciativa zaujala několik lidí ve vedení. Rozhodujícím faktorem úspěchu je zde schopnost nových zaměstnanců ke zvyšování produktivity. Společnost by proto měla začít s budováním báze znalostí, která bude mj. použitelná i pro výcvik.

O své zkušenosti se zaváděním „malého“ sytému správy znalostí se dělí bývalý ředitel Obchodní komory Staten Island a konzultant institutu společnosti **IBM** pro správu znalostí.

**Datum vydání: VI/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine