Správa obsahu na stránkách společnosti Eastman Chemical

Podniky často vytváří internetové stránky na základě své organizační struktury. Pro návštěvníka však může být takovýto přístup matoucí. Podobně tomu bylo se stránkami firmy **Eastman Chemical Co.** - návštěvník stránek musel nejprve vědět, která sekce podniku hledaný produkt vyrábí. Vyhledávání informací o jednotlivých sekcích bylo obtížné i pro zaměstnance firmy.

Novou strukturu stránek **Eastman.com**, tj. členění podle produktů, navrhla poradenská společnost **iXL Inc.** Oddělení pro elektronický obchod se také rozhodlo zakoupit softwarový balík **Participant Server**
pro účely správy obsahu dokumentů. Ten řeší cestu dokumentu z textového editoru až na webové stránky.

Reorganizace stránek se projevila především v poklesu telefonních žádostí o katalogy výrobků.

**Datum vydání: VI/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine