Manažer - zprávy z managementu

Rozmyslete si, co budete vyžadovat od svého konzultanta pro správu znalostí

Nejproblematičtějším aspektem budování úspěšného systému správy znalostí je zajištění účinné angažovanosti lidí. Kvalitní konzultanti správy znalostí hrají důležitou…

Zkušenosti firem s vyhledáváním expertů ve vlastních řadách

Zkušenosti firem s vyhledáváním expertů ve vlastních řadách

Při současném tempu vývoje ekonomiky není možné, aby společnosti řešily…

Rostoucí firmy potřebují plánování správy znalostí

Rostoucí firmy potřebují plánování správy znalostí

Malé firmy disponují jedinečnou schopností k růstu a ke změnám nemusejí se…

Počítače do dlaně se stávají platformou pro podnikové aplikace

Počítače do dlaně se stávají platformou pro podnikové aplikace

U firem je patrná rostoucí potřeba integrovat bezdrátová zařízení do…

Celosvětové sdílení znalostí v podání Světové banky

Celosvětové sdílení znalostí v podání Světové banky

Článek má formu rozhovoru se Stephenem Denningem, bývalým programovým…

Správa obsahu na stránkách společnosti Eastman Chemical

Správa obsahu na stránkách společnosti Eastman Chemical

Podniky často vytváří internetové stránky na základě své organizační…

E-recruiting - moderní trendy v personalistice

E-recruiting - moderní trendy v personalistice

Internet bývá právem považován za médium budoucnosti, což platí i v oblasti…

Techlearn 2000: světové trendy v oblasti e-learningu

Techlearn 2000: světové trendy v oblasti e-learningu

Stejně jako u všech nových a moderních témat vzniká i pro e-learning…

Multimediální školení zaměstnanců

Multimediální školení zaměstnanců

Pivovar Karlsberg sází v oblasti školení a dal&…

Netradiční informační systém japonské maloobchodní firmy

Netradiční informační systém japonské maloobchodní firmy

Zavádění Internetu probíhá v různých firmách a zemích různou rychlostí. V…

Propuštění zaměstnance je nutno přezkoumat ze všech stran

Propuštění zaměstnance je nutno přezkoumat ze všech stran

Propuštění mívá pro zaměstnance zničující účinky. Pro manažera by proto…

E-tutoring - ani krok bez mého lektora

E-tutoring - ani krok bez mého lektora

Velkou nevýhodou většiny výukových programů distribuovaných na nosičích CD-…

Webové aplikace pro efektivní samovzdělávání zaměstnanců

Webové aplikace pro efektivní samovzdělávání zaměstnanců

Mnoho firem investuje nemalé finanční prostředky do zřizování…

Výpis 1172711739 z celkem 11813