Kdo je CIO?

Není tomu tak dávno, co se vedoucí podnikových informačních technologií často marně snažili sehnat práci. Dnes je situace opačná. S rychlým rozvojem informačních technologií vzniká potřeba takových lidí ve všech podnicích.

CIOs, jak se jim zkráceně říká v zahraničí, jsou totiž klíčovými osobnostmi při přijímání a vývoji podnikových strategií a při implementaci a rozvoji informačních technologií. Spolu s rozvojem center pro CRM, systémů ERP a e-komerce se dostala do popředí zájmu IT a s ní také CIOs.

Hlavní úloha CIOs spočívá přitom v synchronizaci vize a pokroku podnikových technologických změn. Při implementaci nového systému musí taková osoba umět předvídat, jak široce využitelná bude nová IT v budoucnosti. Takový krok může být pro firmu velmi významný, ať už v pozitivním či negativním smyslu. Hlavním rizikem CIOs je tedy veliká míra zodpovědnosti.

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com