Trendy v oblasti řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management)

Řízení dodavatelského řetězce se přeorientovalo od původní snahy o snížení nákladů na služby zákazníkům, na vytváření úspěšné značky a snahu o expanzi za regionální hranice. Příchod e-businessu usnadnil řízení interních a externích dodavatelských sítí, zkrátil dobu potřebnou pro dodávky produktů a přispěl k vytvoření finančně výhodných způsobů uspokojení poptávky zákazníka, které jsou orientované primárně na poskytování služeb.

Mnoho firem přeuspořádalo své klíčové procesy dodavatelského řetězce, což jim přineslo větší zisky. Problém je však v tom, že mnoho nejvyšších manažerů firem postrádá vzdělání v oblasti řízení dodavatelského řetězce, proto mají tendenci tento proces podceňovat.

Firmy, které myslí dopředu, hledají takové vedoucí pracovníky, kteří mají kromě tradičních strategických a vůdčích schopností a znalostí marketingu také určité povědomí o klíčových procesech v dodavatelském řetězci. Poohlížejí se proto po uchazečích z oboru financí, informačních technologií a manažerského poradenství. Také některé školy již začínají zařazovat řízení dodavatelského řetězce do svých učebních osnov.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist