Úspěšní manažeři musí občas riskovat

Úspěšní manažeři musí občas riskovat

Jistě si všichni vzpomeneme na pravidla, která nám vštěpovali rodiče. Nemluv s cizími lidmi. Nehraj si se sirkami. Než přejdeš silnici, rozhlédni se. Nepij na třešně. Neriskuj.

Jenže pravidla jsou od toho, aby se (někdy) porušovala. Právě to poslední je toho příkladem. Kdo alespoň někdy nezariskuje, nic nezíská. Založení vlastní firmy je samo o sobě rizikem. Článek přináší rozhovory se třemi podnikateli, kteří se s riziky musí potýkat denně.

Schopní manažeři dokáží rozlišit zbytečné („hloupé“) riziko od toho, které by mohlo za určitých okolností přinést zisk. Při snaze o odlišení těchto dvou typů rizik by se měli manažeři řídit podle následujících zásad:
* Zkuste zjistit, jaké nejhorší následky by mohly nastat, kdybyste toto riziko podstoupili. Jestliže by tyto následky nějak výrazně poškodily firmu, pak je toto riziko zřejmě zbytečné.
* Případná rizika důkladně prozkoumejte.
* Vyhledejte radu. Můžete si najmout poradce, prodiskutovat dané riziko se svými zaměstnanci nebo s přítelem či kolegou.
* Zeptejte se sami sebe, jestli byste si v budoucnu nevyčítali, že jste toto riziko nepodstoupili.
* Zkuste si odpovědět na otázku „Co je větší riziko? Využít této příležitosti, nebo jí nevyužít?“ Jestliže se vám zdá, že větším rizikem by bylo příležitost promarnit, na nic nečekejte.

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com