Chvála komunikace

Odborníci se shodují na tom, že jednou s nejdůležitějších manažerských dovedností, které jsou klíčové pro úspěch v podnikání, je schopnost naslouchat. Naslouchání pomáhá vytvářet atmosféru důvěry a podporuje kreativitu zaměstnanců. Manažeři a ostatní vedoucí pracovníci se musí učit naslouchat nejen tomu, co se říká, ale také tomu, jak je to řečeno.

Pravidlo „Mluviti stříbro, mlčeti zlato“ by se v případě manažerů dalo poněkud poupravit. Nejprve je nutné vyslechnout druhého a přizpůsobit vlastní sdělení (odpověď) tomu, co jsme slyšeli. Mnoho se dozvíme i z neverbálních projevů partnera v konverzaci.

Jak se naučit správně naslouchat a dát to najevo? Je vhodné si po vyslechnutí určité záležitosti ujasnit, zda jsme celou věc dobře pochopili. Můžeme ji například vyjádřit vlastními slovy – „Jestli to správně chápu, tak...“ apod. Rozhodně není vhodné druhého přerušovat.

Dobří vedoucí také dokáží reagovat na neverbální chování členů týmu či podřízených a případné problémy s nimi i hned prodiskutovat. Při konverzaci je nutné se soustředit na to, co nám ten druhý říká – je vysloveně zakázáno (alespoň ze společenského hlediska) např. pracovat na počítači, číst si poštu apod. Abychom dali najevo, že nás skutečně zajímá, o čem druhý mluví, je dobré se čas od času ptát na otázky, které mohou rozvíjet další dialog.

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: Office/Newspage.com - server pro všechny, kteří zakládají vlastní firmu a chtějí být v podnikání co nejúspěšnější
Zobrazit přehled článků ze zdroje Office/Newspage.com