Co vlastně řídíme při správě znalostí?

Jedním z marketingových nástrojů je také stále častěji uplatňovaná správa a řízení znalostí. Chce-li firma uspět na trhu, musí umět efektivně zacházet s celou řadou podnětných informací. Je třeba znát produkty a strategie konkurenčních firem, zákaznická data, zaměstnanecké údaje i data související se strategiemi, plánováním, organizací a politikou vlastní firmy.

Každý podnik má disponuje určitou kapacitou na trhu. Firma, která chce na trhu uspět, by si měla umět zodpovědět několik základních otázek:
* Jaká je naše firemní vize?,
* Jak ji chceme naplnit?,
* Umožňují nám to dosavadní prostředky?,
* Jak a v jakých oblastech rozšířit své kapacity? nebo
* Jaké jsou naše přednosti a nedostatky?

Důležité je také uvědomit si několik klíčových poznatků. Hlavní zdroj znalostí je vždy v lidech. Je proto třeba vytvořit klima důvěry, abychom z něho mohli čerpat. Jedním z klíčových motivačních prvků pro sdílení informací je totiž vědomí, že jich nebude zneužito.

Správa znalostí v rámci firmy operuje s daty ze tří hlavních oblastí. Jsou jimi lidské zdroje, organizace a informační systémy a technologie. Všechny tyto oblasti jsou samozřejmě vzájemně propojeny.
Zdroj: RRHH - španělský server pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje RRHH