KEEP - nový strategický nástroj pro řízení lidských zdrojů

KEEP je strategický nástroj, který využívá implicitních znalostí organizace k rozvoji vedoucích pracovníků. Zkratka znamená "Know How, Expertise and Experience Preservation", tj. zachování („zálohování“) odborných znalostí, know how a zkušeností.

Tento model se soustřeďuje na předávání specifických a nezdokumentovaných znalostí mladým manažerům z řad středního a nižšího managementu a na jejich rozvoj. KEEP je systematická konverze metod, které se obvykle provádějí intuitivně. Úspěch této strategie je podmíněn těmito faktory:
* Pečlivý výběr členů týmu;
* Fungující komunikace týkající se projektu;
* Přesné rozlišení osobního vedení a liniových funkcí.

Model KEEP reaguje na demografický vývoj ve firmě a na měnící se hodnoty zaměstnanců. Usnadňuje práci začínajícím manažerům a zkušeným vedoucím nabízí nové perspektivy. Řídí přenos jak implicitních (tacitních), tak i explicitních znalostí. Jeho přijetí mezi zaměstnanci je podmíněno jeho maximálním zjednodušením a vhodnou motivací.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com