Manažer - zprávy z managementu

Personální firmy pomáhají propuštěným zaměstnancům

Služby tzv. outplacementu pomáhají nezaměstnaným vedoucím pracovníkům s psaním životopisu, s přípravou na přijímací pohovor a případně i se zvládáním stresu.…

Dobrodružství stárnutí

Dobrodružství stárnutí

S přibývajícími roky ubývá počet úkolů, které je člověk schopen zvládat.…

Obchodní značky a počítačové hry: úspěch zaručen?

Článek v rámci předplatného Obchodní značky a počítačové hry: úspěch zaručen?

K mnoha reklamním kanálům, které se v současné době využívají (tisk,…

Ke strategii správy znalostí musí přispívat všichni zaměstnanci

Ke strategii správy znalostí musí přispívat všichni zaměstnanci

Každé vytváření a implementace strategie v rámci organizace je složité.…

Osobní vedení pomáhá lépe zvládat stres

Osobní vedení pomáhá lépe zvládat stres

Vedoucí pracovníci se musí denně potýkat se stresem. Ten vyplývá z jejich…

Návrh intranetu pro správu znalostí

Návrh intranetu pro správu znalostí

Intranet může být snadno použitelným a vizuálně atraktivním zdrojem…

EU preferuje fixní poplatky za přístup k Internetu

EU preferuje fixní poplatky za přístup k Internetu

Přestože situace v telekomunikačním sektoru EU není špatná, brání určité…

Předplacené karty - klíč k úspěchu služeb GPRS

Předplacené karty - klíč k úspěchu služeb GPRS

Služby GPRS umožní zákazníkům trvalé připojení k Internetu a přístup k…

Přechod do nového zaměstnání - prvních několik dní

Přechod do nového zaměstnání - prvních několik dní

Článek obsahuje některé rady, jak se v novém zaměstnání co nejlépe uvést.…

Specifika outplacementu u výkonných ředitelů a vyššího managementu

Specifika outplacementu u výkonných ředitelů a vyššího managementu

I vedoucímu pracovníkovi se může stát, že bude propuštěn. Takový člověk…

Interpersonální dovednosti jsou pro úspěch organizace klíčové

Interpersonální dovednosti jsou pro úspěch organizace klíčové

Zaměstnanci firem, které chtějí uspět v konkurenci, musí mít kromě talentu…

Osobní vedení přispívá ke zdokonalení programů správy znalostí

Osobní vedení přispívá ke zdokonalení programů správy znalostí

Je správa znalostí opravdu novým manažerským oborem? Praktiky, které by se…

Rozhodnutí, která přinášejí pozitivní výsledky

Rozhodnutí, která přinášejí pozitivní výsledky

Článek se zabývá problémem rozhodování a toho, proč jsou lidé v určitých…

Výpis 1168811700 z celkem 12111