Jako sloni v porcelánu?

Mnozí manažeři stále ještě nemají jasno v tom, jak řídit projekty a jak organizovat oddělení informačních technologií, proto se dopouští mnoha chyb. Autor článku se zaměřuje na nejfatálnější chyby, které tito „sloni v porcelánu“ dělají.
1. Stále se do všeho pletou. Schopný CIO (vedoucí oddělení informačních technologií) umí překonat přirozenou tendenci zasahovat do věcí, které dělají jiní a neřídí oddělení s přehnanou horlivostí. Měl by pouze přihlížet, mít přehled o tom, co se děje a zasahovat pouze tam, kde je to nezbytně nutné.
2. Nejsou samostatní a podléhají hlavnímu vedení. Nedokáží si pro své oddělení vybojovat nezbytné finanční prostředky a jsou tak v podstatě obětmi centralizované hierarchie.
3. „Týmová práce spočívá v tom, že skupina lidí dělá to, co jim řeknu“. CIO mají snahu centralizovat své oddělení, čímž vytváří pouze atmosféru nedůvěry a sebepodceňování členů pracovních týmů. Díky tomu, že nechápou, jak se dělají strategická rozhodnutí, zmaří všechny kvalitní plány a záměry.
4. Nejsou schopni uspokojivě komunikovat s koncovými uživateli a zákazníky, popřípadě členy svého oddělení. To vše je důsledkem centralizace oddělení IT. Právě tento faktor považuje autor za největší chybu.

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe