Manažer - zprávy z managementu

Článek v rámci předplatného Jak zachytit znalosti zaměstnanců bez narušení jejich soukromí - Technologické řešení společnosti Net Perceptions

Nejhodnotnější znalosti obvykle nelze sepsat na kus papíru. Znalosti konkrétního člověka je však možno identifikovat například podle oblastí zájmu při surfování po…

Jak se elektronický obchod promítne do znalostního kapitálu

Jak se elektronický obchod promítne do znalostního kapitálu

V letošním roce se do středu pozornosti časopisů, obchodních setkání a…

Co je to osobní správa znalostí a jak ji využívat

Článek v rámci předplatného Co je to osobní správa znalostí a jak ji využívat

Autor se zabývá aspekty použití správy znalostí. Společnosti prý často…

Jak se stát "e-manažerem"?

Článek v rámci předplatného Jak se stát "e-manažerem"?

Všichni autoři publikací o řízení elektronického obchodu (e-business)…

Nové metody práce s lidskými zdroji

Článek v rámci předplatného Nové metody práce s lidskými zdroji

Ve snaze eliminovat administrativu a urychlit probíhající procesy sahají…

Správa znalostí: Kdo spolupracuje, vystačí s málem!

Článek v rámci předplatného Správa znalostí: Kdo spolupracuje, vystačí s málem!

Ústředním tématem článku je správa znalostí (**knowledge management**).…

Optimalizace nákladů při zpracování elektronické pošty v call centru

Článek v rámci předplatného Optimalizace nákladů při zpracování elektronické pošty v call centru

Autor článku se zabývá využíváním elektronické pošty v zákaznických…

Hackeři nemají žádnou šanci

Hackeři nemají žádnou šanci

Autoři článku se zamýšlí nad bezpečností dat při jejich přenosu po síti v…

Ochrana příjmů a deregulované prostředí

Článek v rámci předplatného Ochrana příjmů a deregulované prostředí

V mnoha společnostech rozvinutého světa není ochrana příjmů hlavním cílem…

Omezení rizik na liberalizovaném trhu

Článek v rámci předplatného Omezení rizik na liberalizovaném trhu

Stručný článek je věnován bodovacímu systému hodnocení zákazníka z hlediska…

Elektronický obchod

Článek v rámci předplatného Elektronický obchod

Elektronický obchod (e-commerce) představuje nový model prodejních a…

Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

Článek v rámci předplatného Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

Více než kdy jindy vyvstává v současné době potřeba nezávislých poradců,…

Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

Článek v rámci předplatného Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

Stávající metody přístupu k elektronickým zdrojům nabízeným Internetem…

Výpis 1080410816 z celkem 10832