Co motivuje IT odborníky

Většina podniků si uvědomuje, že propojení investicí do IT a obchodních cílů představuje silnou obchodní strategii. Nejinak je tomu i v případě odměňování pracovníků v oblasti IT. Nedávný rozsáhlý průzkum společnosti **Gartner** odhalil, že IT odborníky nejvíce motivují krátkodobé pobídky vycházející z výkonnosti příslušných obchodních jednotek.

Průzkumu s zúčastnilo 151 organizací a v jejich rámci 43 990 pracovníků v IT. Odborníci se shodují na tom, že krátkodobé pobídky nejvíce odpovídají krátkodobé „životnosti“ těchto zaměstnanců. Základem pro finanční hodnocení těchto zaměstnanců bývají například jejich znalosti systémů plánování celopodnikových zdrojů, pobídkově jsou pak hodnoceni zejména za obchodní dovednosti, které jsou dnes ve sféře IT velmi žádané. IT již není v podnicích jen proces nějakých transakcí, ale něco jako obchodní partner.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com