Výkonnost, za kterou nemusíte platit majlant

Téměř v každé firmě občas nastane situace, která vyžaduje nadstandardní nasazení všech zaměstnanců – například stěhování počítačového střediska na jiné místo. Obvykle je nutné odpojit a znovu zapojit tisíce metrů kabelů, znovu zapnout a rozběhnout servery a při tom všem zajistit, aby firma neměla zbytečné výpadky v činnosti. Vše je navíc umocněno tím, že management obvykle nemá prostředky na to, aby zaměstnancům tuto práci navíc zaplatil. Jak tedy zaměstnance motivovat, aniž by to stálo firmu život?

Správný manažer staví na zdánlivě velmi primitivních věcech – totiž na základních lidských potřebách. Již Napoleon motivoval svou armádu „přes žaludek“, proto i manažeři firem, které výše zmíněný proces úspěšně absolvovaly, použily jako motivační prostředek jídlo. Pro své nadstandardně pracující zaměstnance připravili manažeři dostatek občerstvení a organizovali společné obědy. Díky tomu mezi nimi a pracovníky vzniklo jakési „citové pouto“, díky němuž pro ně nebyly peníze prioritou.

Z výše uvedeného vyplývá, že firma, která vyžaduje po svých zaměstnancích krátkodobé vypětí všech sil, by se o ně měla postarat, a to jak po psychické, tak i po materiální stránce. Manažeři firmy, která stěhovala své počítačové středisko, například zaměstnancům pravidelně dávali najevo, že jsou pro firmu nepostradatelní a na důkaz toho jim například zaplatili ubytování v hotelu, když měli strach jet unavení pozdě v noci autem domů. Důležité je také správně rozdělit role a úkoly.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company