Automatizované systémy pro vyhledávání partnerů - správa znalostí v praxi

Obchodní spolupráce je pro přežití většiny současných společností nezbytná a do popředí zájmu se tak dostává otázka úspěšného nalezení obchodního partnera, který po všech směrech odpovídá tomu, co firma potřebuje. Některé firmy proto vytváří konsorcia, jiné sestavují týmy pro nábor nových zaměstnanců. Empirický průzkum mezi 1000 nejúspěšnějšími společnostmi v Německu prokázal, že drtivá většina z nich využívá pro tyto postupy Internet.

Proces výběru nejvhodnějších kandidátů z nepřeberné nabídky na Internetu a provádění prognózy kvality budoucího obchodního či pracovněprávního vztahu je však jen málokdy podporován informačními technologiemi. Autoři článku se proto s využitím znalostí problematiky sestavování pracovních týmů pustili do návrhu řešení pro online vyhledávání partnerů a porovnávají je s tím, co se až dosud používalo. Konkrétně se jedná o systémy doporučení (recommendation systems), které dokáží analyzovat vztah mezi partnery a potřebami organizace.

Systémy doporučení se dají rozdělit na obsahové systémy a systémy využívající kolaborativního filtrování. První jmenované systémy poskytují uživateli doporučení na základě nalezených prvků, které obsahují preferované vlastnosti. Systémy využívající kolaborativního filtrování porovnají preferenční profil uživatele s profily ostatních uživatelů v systému a na základě získaných výsledků poskytnou požadovaná doporučení.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com