Správa znalostí je jako jízda na motocyklu

Znalosti jsou ukryty v každém jedinci, takže správa znalostí je hlavně věcí působení na individuální osobnosti a celoživotního vzdělávání. Autorka článku to jasně pochopila ve chvíli, kdy se s přicházejícím padesátým rokem svého života rozhodla naučit řídit motocykl. Každého v této souvislosti napadne, co asi má společného správa znalostí a jízda na motocyklu. Je to chápání rozdílu mezi explicitními a nevyslovenými znalostmi, síly vzájemných vztahů a přenášení znalostí v rámci komunity.

Pouhý přístup k informacím ve správě znalostí ani kurzu jízdy na motocyklu nepostačuje. Dosažení úspěchu spočívá až v propojení teorie s praxí. Lidé mají své individuální znalosti, musejí však spolupracovat, aby dosáhli požadovaných výsledků. Jak dlouho by asi člověku trvalo naučit se ovládat motocykl bez explicitních znalostí jiných lidí, pouze na základě literatury? Spolupráce s kolegy zvyšuje znalostí potenciál komunity a urychluje proces učení. Zároveň se tak urychluje i proces kreativního myšlení, plnění původních a vytyčování nových cílů.

Zvládnutí jízdy na motocyklu představovalo v životě autorky článku určitou změnu, které chtěla dosáhnout. Naučila se při ní mnoho užitečného, co lze převést právě do oblasti správy znalostí:

- Nedostává-li se mi toho, co chci z očekávaného zdroje, měl bych hledat jinde.
- Správný výběr a použití vybavení zvyšuje výkon.
- Pozitivní zpětná vazba velmi silně motivuje.
- Jestliže to mohou dělat jiní, dokáži to také.
- Růst není jednoduchý, ale stojí za to.
- Snaha o vlastní zdokonalení a podporu kolektivu má reciproční efekt.
- Jasně formulovaný osobní cíl zvyšuje odhodlání, ať už je k jeho dosažení potřeba čehokoli.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: Destination KM - strategické informace o správě znalostí pro transformace podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination KM