Manažer - zprávy z managementu

Článek v rámci předplatného Jak může manažer vést své oddělení k plnění vytyčených cílů a k větší vytrvalosti

Vedení firmy by mělo systematickým způsobem vytyčovat cíle, realizovat je a sledovat jejich plnění. Při vytváření odpovídajících procesů je nejdůležitější vlastností…

Projekt management - nezbytná kvalifikace?

Článek v rámci předplatného Projekt management - nezbytná kvalifikace?

Projekt management byl dlouho považován za fenomén informačních…

Efektivní týmová spolupráce

Článek v rámci předplatného Efektivní týmová spolupráce

Schopnost k týmové spolupráci je nutná pro většinu zaměstnání. Dobrý tým…

Kvalita mistrů má rozhodující význam pro bezpečnost na pracovišti

Kvalita mistrů má rozhodující význam pro bezpečnost na pracovišti

Tlak konkurence na energetické společnosti a nové požadavky zákazníků…

Koncepční rámec může pomoci při strukturalizaci rozptýlených dat

Koncepční rámec může pomoci při strukturalizaci rozptýlených dat

Vláda kanadské provincie Ontario se přesvědčila o tom, že při budování…

Identifikace a předávání osvědčených interních postupů

Identifikace a předávání osvědčených interních postupů

Mnoho manažerů si rychle začíná uvědomovat, že uvnitř jejich organizací…

Společnost Compaq Computers pořádá pro své zákazníky semináře s brainstormingem

Společnost Compaq Computers pořádá pro své zákazníky semináře s brainstormingem

Zatímco mnozí ostatní prodejci hardwaru podněcují potenciální zákazníky k…

Jak by měl vypadat projektový tým pro správu znalostí

Jak by měl vypadat projektový tým pro správu znalostí

Jestliže chce společnost dosáhnout určitého cíle, potřebuje k tomu kromě…

Podpora sdílení znalostí ve veřejných organizacích vypadá jinak než v soukromých firmách

Podpora sdílení znalostí ve veřejných organizacích vypadá jinak než v soukromých firmách

Organizace často zjišťují, že za sdílení znalostí je třeba zaměstnance…

Teorie systémů jako nástroj pro efektivní řízení firmy

Teorie systémů jako nástroj pro efektivní řízení firmy

Pokud vedení podniku hodlá provést nějaké výraznější organizační změny,…

Rozhovor s autorem knihy o "viru myšlenky"

Rozhovor s autorem knihy o "viru myšlenky"

Příspěvek je zpracován jako rozhovor vrchního manažera obchodního centra **…

Technologie WDMS doplňuje za chodu systém správy dokumentů Hummingbird

Technologie WDMS doplňuje za chodu systém správy dokumentů Hummingbird

Pokud jsme schopni vyhledávat dokumenty v organizovaných a dobře…

Sdílení obrazových záznamů po intranetu namísto zasílání videokazet

Sdílení obrazových záznamů po intranetu namísto zasílání videokazet

Pro společnost, která nemá k dispozici odpovídající technologii, může její…

Výpis 456468 z celkem 468