Identifikace a předávání osvědčených interních postupů

Mnoho manažerů si rychle začíná uvědomovat, že uvnitř jejich organizací leží ukrytý poklad, tj. znalosti, know-how a osvědčené postupy, a že využívání těchto informací by mohlo přinést miliónové zisky, obrovské zrychlení práce, spokojenost zákazníků a organizační schopnosti. Společnost **Texas Instruments** nyní opouští praxi srovnávání s ostatními organizacemi a věnuje značné úsilí „interním srovnávacím testům“. Pod pojmem srovnávací test se zde rozumí rozpoznání, pochopení a přijetí výjimečné zkušenosti, s cílem zvýšit výkonnost organizace.

Vedoucí pracovníci se již dlouho marně snažili přenášet výjimečné zkušenosti a znalosti z jednoho místa na druhé. Ty se však, navzdory očekávání, nešíří samy. Šíření zkušeností brání tři typy bariér:
1. nedostatek motivace k jejich přijímání,
2. neadekvátní informace o tom, jak zkušenosti přijímat a uvádět v činnost a
3. nedostatek „absorpční kapacity“, zdrojů a schopností k řízení změny.

Autoři tohoto příspěvku spolupracovali na zavádění interních a externích srovnávacích testů s více než 450 organizacemi. Je známo, že externí srovnávání rozbíjí tradiční vzory chování, posiluje připravenost k činnosti a vytváří dokonalé modely. Ví se také o případech, kdy externí srovnávání vedlo k úsporám přesahujícím 1 miliardu USD.

Při veškeré své síle však externí srovnávání nerespektuje obrovské množství znalostí a zkušeností, jež spočívají uvnitř organizace a jež představují obrovský potenciál:

- společnost **Texas Instruments** se – za pomoci interních znalostí – v nedávné době vyhnula investici ve výši 500 miliónů USD do továrny na výrobu čipových destiček.
- společnost **Chevron** ušetřila ve svých rafinériích a dalších jednotkách díky sdílení milióny USD,
- většina velkých poradenských firem vybudovala velké systémy pro zachycování a předávání interních informací poradcům, kteří s jejich pomocí mohou prodávat projekty a pomáhat zákazníkům s návrhem nových přístupů.

Práci s interními znalostmi komplikuje několik faktorů, například:
- organizační struktury, které podporují koncepci „informačních skladů“,
- nedostatek kontaktů, vztahů a společných pohledů lidí, kteří nepatří na stejné pracoviště,
- nedostatečné odměny za studium a sdílení znalostí.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine