Několik návyků, jež by si měl vybudovat vedoucí pracovního týmu

U efektivně pracujících lidí lze vysledovat několik společných návyků:

1. **Mít v centru pozornosti určité principy** (důvěřovat v ostatní lidi, brát život jako poslání a ne jako kariéru, neustále se vzdělávat a přinášet do všech životních situací inovace),
2. **Rozlišovat mezi cíli a způsoby kontroly** (dobře stanovené cíle samy zprostředkují i kontrolu),
3. **Vybudovat si návyky „psychologického jednání“** (naučit se přesvědčivě a s patřičnou autoritou mluvit ke skupině),
4. **Věřit v kvalitu a schopnosti lidí** (zaměstnanci se postupně mění a s nimi i potenciál vedoucího ke stimulaci jejich pracovního úsilí),
5. **Podporovat u ostatních pocit důležitosti** (lidé pak chtějí svou důležitost ukázat světu konkrétními činy).
6. **Vyhledávat příležitosti ke změně**

Nutným předpokladem pro zachování mentální bdělosti je znalost silných stránek osobnosti. Dobrou pomůckou k sebepoznávání je tzv. analýza zpětné vazby.

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com