Kreslení jako způsob komunikace vedoucích s podřízenými

Grafický návrhář Milton Glaser tvrdí, že kreslením se člověk může naučit pozornosti a zdvořilosti. Tento způsob komunikace navozuje hmatatelný vztah mezi předmětem a tím, kdo jej prezentuje. Z jiného úhlu můžeme na kreslení nahlížet jako na vytváření „přídavných jmen“ k datům.

Z funkčního hlediska dělíme kreslení na dva typy:
- reprezentativní (např. bloková schémata a diagramy, vytvořené pomocí klasických nebo digitálních nástrojů) a
- psaní poznámek.

Pro práci vedoucích má kreslení tyto pozitivní důsledky:
- doplňuje výklad tam, kde nestačí mluvené slovo,
- podněcuje diskusi,
- je to metoda objevování atd.

Vedoucí pracovníci by proto měli přinejmenším vybavit své kanceláře tabulí nebo jinou kreslicí plochou.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: Linezine.com - elektronický čtvrtletník zaměřený na aspekty vzdělávání v podmínkách nové ekonomiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Linezine.com