Kvalita mistrů má rozhodující význam pro bezpečnost na pracovišti

Kvalita mistrů má rozhodující význam pro bezpečnost na pracovišti

Tlak konkurence na energetické společnosti a nové požadavky zákazníků způsobily, že se výrazně zvýšil objem práce v terénu. Proto je třeba poskytovat vedoucím pracovních týmů důkladný výcvik. Kromě pracovníků a zákazníků odpovídá vedoucí týmu (mistr) také za bezpečnost automobilů, zařízení, materiálů, ale i majetku zákazníka.

I časově naléhavým úkonům by měla předcházet porada, na níž jsou dělníci seznámeni s možnými riziky. Při pověřování ke konkrétním činnostem musí mistr minimalizovat prostoje a neposílat na pracoviště více lidí, než kolik je nutno. Autor příspěvku uvádí tři důvody, proč je malá pracovní skupina vždy výhodnější.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat případům, kdy porušení předpisů může být nevědomé: zbytečně tvrdé jednání může ohrozit morálku týmu.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World