Koncepční rámec může pomoci při strukturalizaci rozptýlených dat

Vláda kanadské provincie Ontario se přesvědčila o tom, že při budování robustního datového skladu není vždy nutno začínat u kompletního systému řízení.

Cílem projektu bylo zprostředkování sdílení znalostí mezi 21 ministerstvy. Na počátku mělo každé ministerstvo svůj vlastní informační systém, vyznačující se různým stupněm organizovanosti (popisy pracovních míst a strategických záměrů, seznamy dodavatelů atd.) a rozptýlením informací do několika míst.

Informační architektura vznikla na základě tzv. Zachmanova konceptu. Ten má podobu mřížky o šesti řádcích a šesti sloupcích, s jejíž pomocí můžeme vyšetřovat vztahy mezi prvky daného projektu. Sloupce představují hlediska konceptu, tj. **rámec organizace**, **rozsah**, **model organizace**, **model systému**, **technologický model** a **fungující organizaci**. K řádkům přiřazujeme otázky **co**, **jak**, **kde**, **kdo**, **kdy** a **proč**. Pro účely uskladňování informací a přístupu k nim byly zvoleny platformy **Structure 2001** a **Structure.Net 2001** od firmy **Framework Software Inc.**

Plánovač libovolného projektu má nyní přehled o chybějících komponentech a může se tedy vyhnout „drahým“ omylům.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine