Vedoucí týmu nutně potřebuje síť spolupracovníků

Bez spolupráce se sítí vedoucích jednotlivých týmů nemá šéf společnosti šanci na úspěch. Pro vytváření této sítě platí několik principů.

Nejprve je nutné vybírat přátelské povahy a lidi, kteří dokáží v případě potřeby převyprávět váš příběh. Dále by měl následovat výběr zkušených a spolehlivých rádců, vrstevníků a kolegů a až nakonec přicházejí na řadu „hrdinské“ typy.

Nejlepší příležitost k budování a rozvoji sítě skýtají konkrétní projekty a partnerství. Členství v různých komisích vás zase bude nutit k hodnocení spolupracovníků. Z hlediska utváření osobních vztahů jsou pak nenahraditelné společenské akce a setkání odborníků.

Při budování sítě by si měl vedoucí pracovník firmy získávat respekt ostatních, nabízet i přijímat pomoc, ale také vyučovat a sám se učit.

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com