Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Řízení firmy" bylo nalezeno 3658 článků.

Článek v rámci předplatného Systém Xpedio automatizuje správu firemních dokumentů

14.3.2001  Systém Xpedio automatizuje správu firemních dokumentů

V průběhu realizace projektů podniky často zjišťují, že rozhodující dokumenty jsou zakopány ve firemním intranetu a že nejsou vyřešeny otázky jejich správy, vlastnictví a aktuálnosti. Problém…

Nezávislí ředitelé společností

7.3.2001  Nezávislí ředitelé společností

Před deseti lety byl podíl ředitelů amerických společností, kteří před svým nástupem nebyli svázáni s chodem dané společnosti, 66 % z celkového počtu ředitelů. V loňském roce se tento podíl zvýšil na…

Článek v rámci předplatného Jaké jsou skutečné příčiny odchodů zaměstnanců

13.2.2001  Jaké jsou skutečné příčiny odchodů zaměstnanců

Řada společností se v současné době obává odchodů zaměstnanců. Z toho pramení snaha pochopit příčiny fluktuací. Nedávný průzkum provedený společností **Development Dimensions International** odhalil…

Článek v rámci předplatného Oceňováním svého nehmotného majetku získává společnost Celemi strategické výhody

2.2.2001  Oceňováním svého nehmotného majetku získává společnost Celemi strategické výhody

Znalost samu o sobě není možné spravovat. Znalost převedená na majetek (jak hmotný, tak nehmotný) se však stává skutečnou komoditou, jež může zlepšit fungování společnosti a napomoci k vytvoření…

Článek v rámci předplatného Pět mýtů o manažerech

2.2.2001  Pět mýtů o manažerech

Falešné představy o komunikaci silně ovlivňují způsob, jakým na komunikaci nahlížejí manažeři. Ještě závažnější skutečností však je, že manažeři nezvládají řízení komunikačních procesů ve své…

Článek v rámci předplatného Správa znalostí vyžaduje hledání nových znalostních zdrojů

1.2.2001  Správa znalostí vyžaduje hledání nových znalostních zdrojů

Řada společností přijala strategii správy znalostí kvůli zlepšení své konkurenceschopnosti. Aplikovat správu znalostí znamená také vzít na vědomí nové znalostní zdroje.Obecně platí, že znalost je…

Článek v rámci předplatného Společnosti se snaží určit hodnotu svých znalostí

1.2.2001  Společnosti se snaží určit hodnotu svých znalostí

Všichni, kdo se snaží uvádět v praxi metody správy znalostí, chtějí znát hodnotu nehmotného majetku. I když se zásady oceňování hmotného majetku vyvíjely přes 500 let, začínají být nepoužitelné. Více…

Článek v rámci předplatného Zpracování znalostí z pohledu počítačového odborníka

30.1.2001  Zpracování znalostí z pohledu počítačového odborníka

Přestože mnoho současných expertů tvrdí, že správa znalostí má co do činění spíše s kulturou než s technologiemi, zastává Richard L. Ballard názor, že jsou to právě technologie, jež jako jediné mohou…

Jak se elektronický obchod promítne do znalostního kapitálu

30.1.2001  Jak se elektronický obchod promítne do znalostního kapitálu

V letošním roce se do středu pozornosti časopisů, obchodních setkání a výkonných konferencí dostalo nové téma. Za novou velkou příležitost ke zvýšení zisků je považován elektronický obchod mezi…

Článek v rámci předplatného Jak zachytit znalosti zaměstnanců bez narušení jejich soukromí - Technologické řešení společnosti Net Perceptions

30.1.2001  Jak zachytit znalosti zaměstnanců bez narušení jejich soukromí – Technologické řešení společnosti Net Perceptions

Nejhodnotnější znalosti obvykle nelze sepsat na kus papíru. Znalosti konkrétního člověka je však možno identifikovat například podle oblastí zájmu při surfování po Internetu nebo podle pohybu jeho…

Článek v rámci předplatného Co je to osobní správa znalostí a jak ji využívat

30.1.2001  Co je to osobní správa znalostí a jak ji využívat

Autor se zabývá aspekty použití správy znalostí. Společnosti prý často přehlížejí fakt, že bez pochopení osobního kontextu a bez možnosti okamžitého využití se ze znalosti stávají pouhá data.Ústředním…

Co dělat, když znalosti nepomáhají?

30.1.2001  Co dělat, když znalosti nepomáhají?

Tématem článku je otázka: co dělat v případě, že naše znalosti jsou špatné nebo nás matou? Je zde uveden příklad špatného zacházení se znalostmi v oblasti elektronického obchodu mezi obchodníkem a…

Článek v rámci předplatného Správa znalostí: Kdo spolupracuje, vystačí s málem!

15.1.2001  Správa znalostí: Kdo spolupracuje, vystačí s málem!

Ústředním tématem článku je správa znalostí (**knowledge management**). Jejím důležitým aspektem je sdílení znalostí. Dobrým nástrojem k realizaci diskusí mezi pracovníky daného projektu je Internet.…

Článek v rámci předplatného Nové metody práce s lidskými zdroji

15.1.2001  Nové metody práce s lidskými zdroji

Ve snaze eliminovat administrativu a urychlit probíhající procesy sahají společnosti někdy k zavedení interních elektronických trhů práce. Některé společnosti již začínají vyčleňovat práci s lidskými…

Článek v rámci předplatného Ochrana příjmů a deregulované prostředí

8.1.2001  Ochrana příjmů a deregulované prostředí

V mnoha společnostech rozvinutého světa není ochrana příjmů hlavním cílem managementu, ale stručná analýza ukáže, že by měly být. Je zřejmé, že přístup starších monopolních společností byl volnější,…

Výpis 36313645 z celkem 3658