Propouštění zaměstnanců není samospasitelné

Svět obchodu a podnikání je značně nestálý a vedoucí různých společností musí rozhodovat o věcech, o kterých dosud nerozhodovali. Firmy ani neví, zda budou zítra ještě existovat. Proto se firmy spíše než na zvyšování zisku orientují na šetření nákladů. Nejjednodušší a nejrozšířenější cestou je propouštění zaměstnanců.

Propouštění má však svá rizika – může se stát, že firma propustí své nejtalentovanější a nejschopnější lidi. Dalším problémem může být vyplácení odstupného, které v případě propuštění více pracovníků bývá velmi vysoké. Propouštění se podepíše i na zdraví – nejen zaměstnanců, ale i vedoucích pracovníků, kteří podle statistik po snižování stavů trpí více srdečními chorobami a mají pocit viny.

Firmy se snaží řešit tuto problematiku lidských zdrojů například outsourcingem a najímáním smluvních pracovníků – nejsou to zaměstnanci v pravém slova smyslu, ale pracují buď na základě dohody o provedení práce nebo jako samostatná firma. Jsou však i firmy, u kterých propouštění nepřipadá v úvahu, protože tuší, že loajalita zaměstnanců a zákazníků je hlavní hodnotou a prostředkem zisku.

**Datum vydání:** X/2001
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist