Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Řízení firmy" bylo nalezeno 3658 článků.

Manažeři by měli rozpoznat ztrátu motivace a pomoci s jejím obnovením

6.6.2001  Manažeři by měli rozpoznat ztrátu motivace a pomoci s jejím obnovením

Za současných tržních podmínek dochází často k restrukturalizaci společností a k propouštění zaměstnanců. Proto se může stát, že pracovník ztratí motivaci a zájem o práci. Existují určité příznaky,…

Článek v rámci předplatného Techniky zvyšování odolnosti proti stresu

4.6.2001  Techniky zvyšování odolnosti proti stresu

Nedávno provedený průzkum odhalil, že stres patří mezi 10 nejčastějších zdravotních rizik spojených se zaměstnáním. Ke vzniku kardiovaskulárních chorob postačí i stres střední intenzity. Dlouhodobý…

Kontakt se zákazníkem je pro zaměstnance důležitým motivačním faktorem

4.6.2001  Kontakt se zákazníkem je pro zaměstnance důležitým motivačním faktorem

Autor popisuje zkušenost svého přítele, který pracoval na výrobní lince. Počáteční nadšení a snaha o uplatnění tvořivosti přešly postupně v úmornou práci a plnění příkazů. Po 20 letech se mohl tento…

Investice do správy znalostí přináší naději pro horší časy

31.5.2001  Investice do správy znalostí přináší naději pro horší časy

Časopis **Knowledge Management** a společnost **International Data Corp.** provedly průzkum podnikových iniciativ v oblasti správy znalostí. Své údaje poskytlo přes 500 respondentů.Stále více…

Článek v rámci předplatného Atmosféra nedůvěry může zmařit i nejlepší projekt správy znalostí

31.5.2001  Atmosféra nedůvěry může zmařit i nejlepší projekt správy znalostí

Pro firmu má z hlediska zisku rozhodující význam prostředí, které umožňuje svobodné sdílení know-how. Vytvoření takovéhoto prostředí často brání nedůvěra. Budování důvěry začíná s vytvářením…

Vedoucí pracovník správy znalostí - Nová funkce ve vedení organizace

31.5.2001  Vedoucí pracovník správy znalostí – Nová funkce ve vedení organizace

Společnosti často ustanovují funkci vedoucího pracovníka správy znalostí (ozn. CKO). Správa znalostí v sobě zahrnuje lidské zdroje, kulturu, chování, obchodní procesy i podpůrné technologie. Obsazení…

Z umění vyprávět příběhy se stává nástroj správy znalostí

30.5.2001  Z umění vyprávět příběhy se stává nástroj správy znalostí

Někteří odborníci se snaží využít k předávání znalostí příběhy (tj. anekdoty, bajky, metafory atd.). Příběhy lze údajně najít ve všech organizacích - jsou nedílnou součástí jejich definice. Nedostatek…

Spolupráce s externí personální agenturou? Nezapomeňte na smlouvu!

18.5.2001  Spolupráce s externí personální agenturou? Nezapomeňte na smlouvu!

Personální oddělení se ve stále větší míře obracejí na externí náborové pracovníky. Přitom se však dopouštějí jedné chyby: neuzavírají se třetí stranou smlouvy.O významu smlouvy by měli být poučeni…

Je třeba obnovit důstojnost a vzájemný respekt na pracovišti

18.5.2001  Je třeba obnovit důstojnost a vzájemný respekt na pracovišti

Manažeři lidských zdrojů často hovoří o problémech s morálkou a s produktivitou. Jednotlivé střety odráží ve stále větší míře nepřátelskou atmosféru. Zaměstnanci se bojí být sami sebou, stále častěji…

Datové sklady nejen pro vrcholový management

9.5.2001  Datové sklady nejen pro vrcholový management

Datový sklad je nezbytnou nadstavbou provozních informačních systémů (IS). Pracovníci firemního managementu mohou s jeho pomocí analyzovat data, odhalovat skryté souvislosti a sledovat trendy. Tento…

Článek v rámci předplatného Technologie DVD se stává nástrojem správy znalostí

27.4.2001  Technologie DVD se stává nástrojem správy znalostí

Společnost **Apple** chce udělat z technologie DVD nástroj školení a šíření informací po podniku. Za tímto účelem doplňuje své počítače Macintosh G4 o zapisovací jednotku DVD. Tento příspěvek obsahuje…

Článek v rámci předplatného Dvanáct rozměrů interní strategické komunikace

4.4.2001  Dvanáct rozměrů interní strategické komunikace

Článek je přehledem zásad interní strategické komunikace. Autor má za sebou 25 let praxe v této oblasti, sám vypracoval nové přístupy k modelování, plánování a hodnocení komunikace.1. **Strategická…

Článek v rámci předplatného Pilotní projekt správy znalostí by měl být především dobrým přesvědčovacím nástrojem

14.3.2001  Pilotní projekt správy znalostí by měl být především dobrým přesvědčovacím nástrojem

Mnohé společnosti se při prosazování strategie správy znalostí již setkaly s neúspěchem. Přestože iniciativy zavádění správy znalostí mají mnoho konkrétních podob, jsou některé aspekty společné pro…

Program zvyšování bezpečnosti musí být součástí podnikatelské strategie

14.3.2001  Program zvyšování bezpečnosti musí být součástí podnikatelské strategie

Ke splnění očekávání v souvislosti s transformací energetiky a zaváděním nových technologií je třeba zvýšit důvěru ve firemní programy zajištění bezpečnosti.Dynamické prostředí deregulace, nových…

Článek v rámci předplatného Systém Xpedio automatizuje správu firemních dokumentů

14.3.2001  Systém Xpedio automatizuje správu firemních dokumentů

V průběhu realizace projektů podniky často zjišťují, že rozhodující dokumenty jsou zakopány ve firemním intranetu a že nejsou vyřešeny otázky jejich správy, vlastnictví a aktuálnosti. Problém…

Výpis 36163630 z celkem 3658