Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Řízení firmy" bylo nalezeno 3696 článků.

Článek v rámci předplatného Správa znalostí usnadňuje řízení rizika

13.8.2001  Správa znalostí usnadňuje řízení rizika

Zajišťování by se mohlo jevit jako ideální prostor pro aplikaci správy znalostí (pro účely hodnocení rizika) Ve skutečnosti se však jedná o běžný komoditní obchod bez aplikace znalostí v oblasti…

Článek v rámci předplatného Správa znalostí může v období recese posloužit jako záchranné lano

13.8.2001  Správa znalostí může v období recese posloužit jako záchranné lano

Stagnující společnosti mají tendenci propouštět zaměstnance a vzdávat se nových obchodních iniciativ. Mimo nebezpečí nejsou ani informační technologie. Nejvíce ohrožený bývá rozpočet na zaměstnanecké…

Článek v rámci předplatného Objasnění struktury podnikových znalostí je nutným předpokladem využití jejich hodnoty

13.8.2001  Objasnění struktury podnikových znalostí je nutným předpokladem využití jejich hodnoty

Hodnota znalostí je těsně spjata se způsobem, jak jsou tyto znalosti organizovány. Znalostní pracovníci bohužel tráví nejvíce času vyhledáváním znalostí, které samo o sobě nepřidává žádnou hodnotu.…

Článek v rámci předplatného Jaké důsledky může mít bankrot společnosti PG&E pro nezávislé výrobce elektřiny

13.8.2001  Jaké důsledky může mít bankrot společnosti PG&E pro nezávislé výrobce elektřiny

Nová kapitola restrukturalizace kalifornské elektroenergetiky začala v okamžiku, kdy společnost **Pacific Gas & Electric (PG&E)** ohlásila bankrot. **PG&E** nyní předloží detailní plán…

Nevyužité patenty - skryté bohatství firem, které se dostaly do finančních potíží

13.8.2001  Nevyužité patenty – skryté bohatství firem, které se dostaly do finančních potíží

Firma **3dfx Interactive** se v prosinci 2000 potýkala s krizí: bylo těžké získat úvěry a klesala hodnota akcií. Vedení firmy však mělo v rukávu jedno eso, v podobě nových patentů na grafické čipy.…

Poznejte šest významných osobností v oboru správy znalostí

13.8.2001  Poznejte šest významných osobností v oboru správy znalostí

Tento článek pojednává o šesti významných osobnostech z oblasti správy znalostí. Při výběru dostali přednost takoví jedinci, jejichž práce za poslední dva roky přinesla největší prospěch, míru inovace…

Článek v rámci předplatného Řízení a hodnocení intelektuálního kapitálu a formulace zpráv

10.8.2001  Řízení a hodnocení intelektuálního kapitálu a formulace zpráv

Tato zpráva podtrhuje význam restrukturalizace tradičních postupů tvorby účetních zpráv.Růst nové ekonomiky, který je ve své podstatě důsledkem informací, znalostí, mezinárodní konkurence a měnících…

Článek v rámci předplatného Standardizace v oblasti elektronické výuky

10.8.2001  Standardizace v oblasti elektronické výuky

Investice společností do elektronického vzdělávání (e-learning) přesáhly v roce 2000 hodnotu 2 miliard dolarů. Nové systémy spojují tradiční výukové programy s programy novými a dohlížejí na docházku…

Udržitelnost a výkonnost: Nové příležitosti k vytváření hodnoty

10.8.2001  Udržitelnost a výkonnost: Nové příležitosti k vytváření hodnoty

Investoři se stále více zajímají o ukazatele zaměřené na budoucnost, proto bude narůstat význam indikátorů spojených s udržitelností. Tato práce zkoumá některé z hlavních způsobů, jak lze uvažovat o…

Článek v rámci předplatného Poskytnutí vhodného pracovního místa pro osobu s postižením - Současná situace v USA

1.8.2001  Poskytnutí vhodného pracovního místa pro osobu s postižením – Současná situace v USA

Zákon ukládá zaměstnavatelům ve Spojených státech povinnost poskytnout lidem s postižením rozumné pracovní místo. Tato povinnost obvykle odpadá v případě, že zaměstnavatel o postižení zaměstnance…

Článek v rámci předplatného Vyšší věk zaměstnanců působí personalistům a manažerům zbytečné starosti

1.8.2001  Vyšší věk zaměstnanců působí personalistům a manažerům zbytečné starosti

Ve Spojených státech můžeme najít mnoho manažerů, kteří dokázali vytěžit ze své vyzrálosti a tedy i z vyššího věku. Za třicet let však bude pětina Američanů za hranicí 65 let a začne se projevovat…

Firemní tajemství je nutno chránit

1.8.2001  Firemní tajemství je nutno chránit

Kradení firemních tajemství je v globálním konkurenčním prostředí běžnou součástí podnikatelské strategie. Praktiky vyzvědačství a špionáže se neomezují pouze na politiky.Na firemní tajemství…

Jak získat a udržet kvalifikované pracovníky

31.7.2001  Jak získat a udržet kvalifikované pracovníky

Elektrotechnické podniky v dnešní době bojují současně na dvou frontách. Vedle neustálých snah o technickou inovaci a modernizaci výrobků, jejichž morální životnost se neustále zkracuje, je klíčovým…

Článek v rámci předplatného Aktuální vývoj v oblasti integrace informačních systémů pro obchod

31.7.2001  Aktuální vývoj v oblasti integrace informačních systémů pro obchod

Počet integrovaných řešení naznačuje, že energetické společnosti usilují o integraci svých informačních systémů. Skutečný stav však má k všeobecné integraci daleko a nabízené systémy nedokáží zajistit…

Článek v rámci předplatného Ohrožení zisku: realističtější metoda hodnocení rizika

31.7.2001  Ohrožení zisku: realističtější metoda hodnocení rizika

Společnosti, které vyrábějí nebo distribuují elektřinu, potřebují přesný a robustní systém hodnocení rizika. Jeden z přístupů odvozuje finanční riziko od pohybu tržních cen tzv. metoda ohrožení…

Výpis 36013615 z celkem 3696