Charakteristika znalostních společností: Strategie a organizace v nové ekonomice

Článek prezentuje výsledky rozsáhlé studie na téma organizačních systémů v nové ekonomice, která byla provedena ve spolupráci s Erasmus University of Rotterdam. Poskytuje základní úvahy o povaze znalostních společností a možnosti, díky nimž může vedení přeuspořádat organizaci tak, aby se dokázala přizpůsobit nové ekonomice a aby se v ní osvědčila.

Zjištěné výsledky dokazují, že je třeba se zaměřit na široké spektrum rozměrů organizace, klást důraz na zaměstnance a lidské zdroje, je třeba začlenit různé skupiny lidí do chodu organizace. Dále je nutné strukturovat a uspořádat vztahy, správně zajistit řízení, měření pracovních výkonů a integrované myšlení.

Znalostní organizace je možné definovat jako „organizace, které pro svou hlavní činnost nezbytně nutně potřebují jedince s určitým (vysokým) stupněm znalostí“. Článek také popisuje úskalí, která musí firmy překonat, aby se mohly stát znalostní organizací.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com