Úspěch outsourcingu se odvíjí od vzájemné důvěry smluvních stran

Základní problém outsourcingu spočívá v tom, že jednotlivé množiny požadavků se vzájemně vylučují: Ideální dohoda o outsourcingu je dlouhodobá, jednoznačná a závazná pro obě strany, přesto však musí počítat s určitou strategickou neurčitostí, která poskytne prostor pro neustálé přizpůsobování

Podezření ze zneužití smlouvy budou tím častější, čím více se rozcházejí pohledy zainteresovaných stran na minulost. Pro udržení kvalitních vztahů je třeba důvěřovat v dobré úmysly a přiměřené způsoby jednání smluvních partnerů. Autor tohoto příspěvku uvádí několik technik, jak v minulosti narušené vztahy obnovovat.

Efektivní outsourcing vyžaduje, aby zákazník těsně koordinoval své aktivity s dodavatelem a aby se dělil o informace, které mu v budoucnosti zajistí splnění nepředvídatelných požadavků.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com