Hodnocení schopností firem pro outplacement

Trh práce je dnes mnohem diferencovanější než byl před deseti lety. I klientela smluvních firem poskytujících možnost outplacementu, se mění. Dříve byly tyto služby určeny pouze vedoucím pracovníkům, dnes jejich služby vyhledávají muži i ženy všech věkových skupin i lidé s postižením, lidé všech národností a kultur.

Rozhodující je, jak se organizace poskytující možnosti outplacementu zaměstnanců vyrovnají s touto rozdílností. Firmy, které plánují propouštění zaměstnanců a chtějí využít služeb smluvní firmy, se snaží objektivně zhodnotit schopnosti této firmy právě podle toho, zda dokáže efektivně a citlivě pracovat se širokou škálou lidí.

Při hodnocení schopností smluvní firmy by se měli vedoucí pracovníci zaměřit zejména na čtyři nejdůležitější oblasti:
1. Různorodost a odlišnost zaměstnanců firmy. Zaměstnanci, kteří budou v této firmě po svém propuštění pracovat, se budou cítit lépe, když uvidí kolem sebe lidi jako jsou oni (např. stejné rasy).
2. Vzdělání a vyškolení zaměstnanců firmy. Všichni zaměstnanci by měli být speciálně vyškoleni, aby dokázali jednat i s lidmi s postižením nebo jinou odlišností.
3. Jak se firma stará o uchazeče se speciálními potřebami? Jedná se např. o nákup speciálních zdravotních pomůcek apod.
4. Další služby pro zaměstnance se speciálními potřebami.
Zdroj: Career Partners International - server poradenské společonsti CPI
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Partners International